Logo Byczyny

Czescy młodzi rycerze już jadą!

Czescy młodzi rycerze już jadą!

 

W poniedziałek – 20 kwietnia 2009 roku rozpoczyna się Mikroprojekt „ Byczyński Gród – miejsce w którym zatrzymał się czas” Pisząc po ludzku- jest to program przygranicznej wymiany polsko czeskiej, co dla nas oznacza tu - Byczyne, a tam –Zlate Hory. Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie uzyskało w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad duże wsparcie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Finansowo mikroproprojekt wsparł budżet Państwa oraz Gmina Byczyna, a także samo nasze Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego .

Od kwietnia do sierpnia 2009 roku grupy szkolnej młodzieży obu narodów będą się wzajemnie odwiedzać a latem nad zalewem będą także kolonie. Już 20 kwietnia w południe do Grodu nad zalewem przyjedzie trzydzieścioro młodych Czechów liczących sobie 10-16 lat.

Reprezentują oni Szermirski Spolek z Jesenika i Miasto Zlate Hory. Nad zalewem będą gośćmi Opolskiego Bractwoa Rycerskiego. Zgodnie z misją Grodu będą bawić się i ćwiczyć w rycerskim rzemiośle. W bardzo bogatym programie znajdą także czas na zwiedzanie zabytków Byczyny. A za niecały miesiąc- od 8 do 10 maja tego roku także trzydzieścioro uczniów z naszej gminy wyjedzie do Czech.

Będą tam gośćmi gminy Zlate Hory poznając sąsiedni i jakże bliski nam słowiański kraj. A latem nad zalewem w Grodzie będą trzy turnusy kolonijne, każdy dla 20 młodych ludzi, z czego trzynaścioro będzie z Polski a siedmioro z Czech.

Bardzo cieszymy się z tych kontaktów bo historycznie Czechy i Polska były sobie najczęściej bliskie i przyjazne. Zwłaszcza żywe były kontakty Śląska i Czech, a w samej Byczynie Czesi żyli przez wieki. Były nawet czasy, gdy Byczynę obsadzała polsko-czeska załoga, a rycerze wraz z mieszczanami Byczyny potrafili długo bronić murów.

Jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że razem żyjemy w jednoczącej się Europie, bez wojen i konfliktów. Ale może w Europie, a na pewno w Polsce warto byłoby wrócić do cnót rycerskich do tego co zwiemy rycerskością….

 

Stowarzyszenie Popierania
Zaradności Życiowej
i Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Pomocy Wzajemnej
w Byczynie

KRS nr. 0000 264 893

 

 

Bolesław Gierczyk