Logo Byczyny

Program Szkoła ucząca się

                Dnia 16 kwietnia 2009 r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie Ewa Bartosiewicz odebrała odznakę „Samorządu Przyjaznego Szkołom uczącym się”.

Jest to dowód uznania dla tych samorządów, które aktywnie wspierają rozwój oświaty na swoim terenie oraz których szkoły uczestnicząc w programie SUS zdobyły w ciągu ostatniego roku prestiżowy tytuł Szkoły uczącej się”. 

Program Szkoła ucząca się (SUS) to program dla szkół odważnych, które podejmą wyzwanie w celu wprowadzenia skutecznych zmian mających doprowadzić do poprawy jakości
i efektywności działania oraz nauczania. Program „Szkoła ucząca się” (SUS) prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wśród byczyńskich szkół tytuł „Szkoły uczącej się” w roku 2008 otrzymał Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie, który przystąpił w roku 2005
z inicjatywy Dyrektora szkoły Marka Mendla do XII edycji programu. Funkcję rzecznika programu pełniła Barbara Chabrowska – Mucha.

Droga do otrzymania tytułu przez szkołę przebiegała w trzech modułach:

1) Diagnoza i kierunki rozwoju szkoły –

w module tym zostało przeprowadzone ogólne badanie jakości pracy szkoły przez diagnostów (na podstawie wywiadu z dyrektorem szkoły oraz opinii zebranych przy użyciu ankiet wśród nauczycieli, uczniów i rodziców),

2) Procedury programu SUS –

zostały sformułowane cztery cele (standardy) i dobrane do nich wskaźniki sukcesu, poprzez osiągniecie których szkoła podnosi jakość kształcenia:

- Szkoła dąży do zmniejszenia zjawiska wagarów,

- Uczniowie naszej szkoły są dobrze przygotowani do egzaminu gimnazjalnego,

- Szkoła dąży do zwiększenia liczby laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim,

- Szkoła dąży do zmniejszenia zjawiska palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły

Ostatecznie wskutek zmian proceduralnych do oceny niezależnych ekspertów ze szkół SUS-owskich przedstawiono dwa pierwsze.

3) Przygotowanie do panelu koleżeńskiego, który kończy 3 letnią pracę w SUS, a tytuł nadawany jest szkole na trzy lata.

Podniesienie jakości pracy szkoły było możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu nauczycieli, którzy w procedurach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej zauważyli wiele korzyści dla codziennej pracy mającej na celu podnoszenie efektywności kształcenia.

IMG_0019.jpeg

IMG_0029.jpeg IMG_0022.jpeg IMG_0276.jpeg IMG_0281.jpeg