Logo Byczyny

Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie

Logo UNIA+POKL+GMINA copy.jpeg

Projekt: „Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Pieniądze na ten cel w wysokości 49 990 PLN zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Realizacja zamierzeń jest zgodna z celami zamieszczonymi w Planie Działania 2007-2008  w Priorytecie IX POKL województwa opolskiego, w którym to dąży się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych terenach.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, wsparciem objętym zostanie grupa docelowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Byczyna, zamierzającym uczestniczyć w treningach piłki nożnej zorganizowanych w szkołach, meczach w ramach miejskiej, szkolnej ligi piłkarskiej oraz uczniowie chcący w przyszłości zasilić szeregi trampkarzy i juniorów drużyny LKS „Hetman” Byczyna.

Realizowany przez stowarzyszenie zw. Ludowy Klub Sportowy „Hetman Byczyna” projekt  p.n. „Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie” ma swoją siedzibę w Byczynie przy ul. Brzozowej nr 2. Tam też znajduje się biuro projektu realizowanego przez organizację.

DSC_0380.jpeg DSC_0399.jpeg DSC_0402.jpeg DSC_0403.jpeg DSC_0412.jpeg DSC_0418.jpeg DSC_0419.jpeg DSC_0425.jpeg DSC_0426.jpeg DSC_0428.jpeg DSC_0436.jpeg DSC_0439.jpeg DSC_0443.jpeg DSC_0445.jpeg DSC_0451.jpeg DSC_0453.jpeg DSC_0454.jpeg DSC_0456.jpeg DSC_0461.jpeg DSC_0465.jpeg DSC_0466.jpeg DSC_0468.jpeg DSC_0469.jpeg DSC_0472.jpeg DSC_0485.jpeg DSC_0491.jpeg DSC_0494.jpeg DSC_0517.jpeg  DSC_0452.jpeg DSC_0473.jpeg DSC_0476.jpeg DSC_0478.jpeg DSC_0480.jpeg DSC_0481.jpeg DSC_0487.jpeg DSC_0492.jpeg DSC_0377.jpeg DSC_0474.jpeg