Logo Byczyny

Kolejna pomoc dla powodzian

Pisaliśmy już wcześniej, że gmina Byczyna zorganizowała zbiórkę darów dla powodzian z Kłodzka. Jednak na zebraniu najbardziej potrzebnych artykułów spożywczych i przemysłowych, odzieży, obuwia, a także zboża nie skończyło się.

Urząd Miejski w Byczynie z pomocą Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie, Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Tarcza”, jak również lokalnych sponsorów zorganizował kolonie dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią.

Kolonie rozpoczynają się 27 lipca i odbędą się w trzech 7-dniowych turnusach. Dwa pierwsze turnusy będą gościły w Byczynie dzieci i młodzież z Kłodzka, a trzeci jest organizowany dla uczniów z Paczkowa.

- Rodziny z terenów, które ucierpiały w powodzi mają teraz ręce pełne roboty – stwierdza Krzysztof Sikorski – zastępca burmistrza Byczyny i dodaje: - Staramy się im pomóc, jak tylko możemy, dlatego oprócz potrzebnych artykułów spożywczych, środków czystości i materiałów budowlanych postanowiliśmy zorganizować wypoczynek dla dzieci. Rodzice są zajęci sprzątaniem i naprawianiem szkód, dlatego nie mają czasu, by pilnować swych pociech podczas letniego wypoczynku, a tym bardziej zorganizować im wakacji.

Grupy przyjezdnych osób będą nocowały w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie.

Program kolonii jest bardzo ciekawy i urozmaicony. Na dzieci i młodzież czekają gry zespołowe, zawody i rozgrywki sportowe, konkursy, zwiedzanie zabytków miasta i gminy Byczyna, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Biadaczu, wycieczka do kina w Opolu, atrakcje w średniowiecznym grodzie rycerskim, basen miejski i wiele innych.

Opiekę nad uczestnikami kolonii będą sprawowali wychowawcy szkół z terenu, z którego dzieci przyjadą oraz w ramach wolontariatu nauczyciele z naszych gminnych szkół i pracownicy byczyńskiego urzędu.

- Byczyna jest niewielką, rolniczą gminą – oznajmia Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny. - Środki finansowe, jakimi dysponujemy także nie są duże, ale w miarę możliwości staramy się pomagać innym gminom. Jestem zdania, że należy wspierać tych, którzy oczekują pomocy, gdyż nigdy nie wiadomo, czy kiedyś my nie będziemy jej potrzebowali.