Logo Byczyny

Witamy nowych mieszkańców gminy

25 lipca (sobota) przyjechała z Kazachstanu rodzina państwa Starowojtow i Ławriszyn. Rodziny te zostały wytypowane zgodnie ze zgłoszoną do systemu „Rodak” ofertą w sprawie osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna rodziny polskiego pochodzenia.

Nowo przybyli mieszkańcy: Tatiana Ławriszyna z synem Sergiuszem oraz jej matka Józefa Starowojtowa wraz z mężem zamieszkali w Jaśkowicach. Na miejscu serdecznie powitał ich chlebem i solą sołtys wsi Jerzy Dworak.

Do tej pory na terenie naszej gminy osiedliło się czternaście z piętnastu zaproszonych rodzin repatrianckich.

IMG_0446.jpeg IMG_0447.jpeg IMG_0448.jpeg IMG_0449.jpeg

IMG_0450.jpeg IMG_0460.jpeg IMG_0461.jpeg IMG_0464.jpeg