Logo Byczyny

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

           We wtorek, pierwszego września w całym kraju obchodzono 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Dzień Kombatanta. Pamięć poległych we wrześniu 1939 roku uczczono również pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na kluczborskim cmentarzu. W obchodach uczestniczyli m.in. kluczborscy posłowie: Stanisław Rakoczy i Andrzej Buła, Juliusz Maria Krawacki – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech, Burmistrz Kluczborka - Jarosław Kielar, Viceburmistrz Byczyny Krzysztof Sikorski, radni gmin i powiatu, kombatanci, szefowie jednostek powiatu, poczty sztandarowe szkół i harcerze.

         Powiatowe obchody rozpoczęły się uroczystą mszą polową koncelebrowaną w intencji Ojczyzny i weteranów wojennych przez ks. Janusza Dworzaka – Proboszcza Parafii MBWW w Kluczborku oraz ks. Rafała Siekierkę – wikariusza Parafii NSPJ w Kluczborku.

           W uroczystościach udział wzięli także: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łowkowic, żołnierze Jednostki Wojskowej Nr 2286 w Opolu oraz żołnierze Pierwszej Brzeskiej Brygady Saperskiej im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu, którzy przygotowali Apel Poległych.
          Uroczystość zakończyła się złożeniem przez wszystkie przybyłe delegacje kwiatów i zapaleniem zniczy.

IMG_0972.jpeg IMG_0974.jpeg IMG_0975.jpeg IMG_0976.jpeg IMG_0977.jpeg IMG_0980.jpeg IMG_0982.jpeg IMG_0983.jpeg IMG_0984.jpeg IMG_0985.jpeg IMG_0986.jpeg IMG_0987.jpeg