Logo Byczyny

Nagrodzeni w turnieju recytatorskim pn. O Buławę Hetmańską

              W czwartek 02.02.2012 r. w Ośrodku Kultury w Byczynie odbył się XVII Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”, którego celem jest upowszechnianie twórczości poetów śląskich oraz utworów podejmujących tematykę o Śląsku, a także krzewienie kultury mowy polskiej i sztuki żywego słowa.

W turnieju wzięło udział 41 osób z województwa opolskiego. Uczestników oceniała komisja w składzie:Wiesław Sierpiński – aktor, instruktor teatralny, Maria Żurek – Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu, kierownik Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz Joanna Gawlita - kustosz Biblioteki Miejskiej w Byczynie.
Nagrodzeni zostali:
- w kategorii szkół podstawowych:
I-miejsce: Dariusz Plat z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, opiekun Jolanta Begińska
II-miejsce: Teresa Machynia z Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach, opiekun Danuta Siry
III-miejsce: Agata Pogrzeba z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, opiekun Jolanta Begińska
- w kategorii szkół gimnazjalnych:
I-miejsce: Rafał Mzyk z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku, opiekun Grażyna Młynarczyk
II-miejsce: Julia Dziamarska z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie, opiekun Anna Pliszek
III-miejsce: Aleksandra Radzioch z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, opiekun Izabela Fiedorowicz
- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I- miejsce: Paulina Mrożewska z I LO w Praszce, opiekun Beata Popczyk
II-miejsce: Anna Kulig I LO w Praszce, opiekun Bożena Zagórska
III-miejsce: Paulina Jarząb z I LO w Praszce, opiekun Anna Smyrd
 Nagrody książkowe ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika Turnieju Jakuba Poliwody z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach ufundowała Księgarnia Minerva z Kluczborka.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

bulawa 2012 057.jpeg bulawa 2012 097.jpeg bulawa 2012 099.jpeg

bulawa 2012 100.jpeg bulawa 2012 102.jpeg bulawa 2012 104.jpeg