Logo Byczyny

Samorządowy Oskar dla Burmistrza Byczyny

                    W niedzielę 18 października w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie, Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner odebrał nagrodę im. Grzegorza Palki. Tak prestiżowe wyróżnienie włodarz otrzymał za inicjatywy rozwijające współpracę polsko – czeską, szczególnie w zakresie turystyki.

               Grzegorz Palka – ur. 8 maja 1950 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Był współtwórcą NSZZ „Solidarność”, w latach 1980 – 1990 wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego i Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, członkiem Prezydium Komisji Krajowej oraz twórcą programu gospodarczego „Solidarności”. W 1990 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta przez Prezydenta na Wychodźstwie w uznaniu zasług niepodległościowych. Zasłużył się jako przedstawiciel nurtu chrześcijańskiego „Solidarności”, współtwórca Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego i przywódca jego organizacji regionalnej. W marcu 1990, z nominacji premiera Tadeusza Mazowieckiego, został wiceprezydentem Łodzi. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych wybrany na prezydenta Łodzi, którym był do 1994 roku. Na początku jego kadencji Łódź miała 15% deficyt, zaś po zakończeniu 9% nadwyżkę budżetową. Palka popierał szeroko zakrojone inwestycje, prywatyzację zasobów komunalnych, integrację europejską. W 1992 r. stworzył Strategię Lokalnego Rozwoju Ekonomicznego Łodzi, dzięki której miasto znalazło się w czołówce obszarów najatrakcyjniejszych dla inwestorów. Ponadto Grzegorz Palka został organizatorem Unii Metropolii Polskich i jej pierwszym prezesem, współzałożycielem Związku Gmin Regionu Łódzkiego i jego pierwszym prezesem, uczestnikiem prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Parlamentu oraz współtwórcą reformy miejskiej i licznych aktów prawnych wzmacniających samorządność w Polsce. Od 1994 r. Palka był przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi. Zginął w wypadku samochodowym 12 lipca 1996 r.

             Od dwunastu lat przyznawana jest nagroda jego imienia. W tym roku zaszczyt ten spotkał również Burmistrza Byczyny. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Scan10296.jpeg Scan10297.jpeg Scan102952.jpeg Scan102962.jpeg

Scan102942.jpeg Scan10294.jpeg Scan10295.jpeg