Logo Byczyny

Otwarcie byczyńskich ulic 22.10.2009 r.

                  W czwartek, 22-go października o godzinie 12.00 przy ulicy Okrężnej miało miejsce uroczyste otwarcie ulicy Okrężnej, Długiej, Basztowej i Zamojskiego, których nawierzchnia w ramach pierwszego etapu projektu pn. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna” została zmieniona.

              Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali kolejno: Radosław Miążek - dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski, Maciej Dobosz - właściciel Firmy Usługowo – Handlowej w Krzepicach, wykonawca zadania, Ryszard Grüner - Burmistrz Byczyny.

            Na uroczystości obecni byli również: Iwona Solisz – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Daniel Mrugała - inspektor nadzoru, Bogdan Poliwoda - dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Kazimierz Sztajglik - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 

            Następnie goście przespacerowali się po nowo wyremontowanych ulicach. Ostateczny koszt przebudowy wyżej wymienionych dróg wyniósł 1.817.395,02 złotych, z czego 563.000 złotych Gmina Byczyna otrzymała w ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PA224863.jpeg PA224865.jpeg PA224867.jpeg PA224869.jpeg PA224870.jpeg PA224872.jpeg PA224875.jpeg PA224819.jpeg PA224821.jpeg PA224842.jpeg PA224851.jpeg PA224855.jpeg