Logo Byczyny

Wnioski dofinansowane w 2010 roku

           Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

              Wniosek z Gminy Byczyna dotyczący przebudowy infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna - etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna i Wąska został rozpatrzony pozytywnie.

              Więcej informacji i pełna lista rankingowa pod adresem:

http://www.wzfe.opole.uw.gov.pl/NARODOWY-PROGRAM-PRZEBUDOWY-DROG-LOKALNYCH-176.html

http://www.wzfe.opole.uw.gov.pl/pliki/files/lista%20rankingowa%20wniosk%C3%B3w%20-%20gminy.pdf

http://www.wzfe.opole.uw.gov.pl/pliki/files/lista%20rankingowa%20wniosk%C3%B3w%20-%20Powiaty.pdf