Logo Byczyny

Nagroda Ministra dla Burmistrza Byczyny

          W poniedziałek 23-go listopada Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny odebrał w Warszawie nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

           Więcej informacji i zdjęcia z przebiegu uroczystości na:

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1609

Scan10270.jpeg