Logo Byczyny

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych 17.07.2012 r.

CHCESZ ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, W KTÓREJ DZIAŁASZ?

DZIAŁASZ OD 6 DO 36 MIESIĘCY?

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE 

17.07.2012 (WTOREK) godz. 17.00

W MIEJSKIM DOMU KULTURY W OLEŚNIE

UL. WLK PRZEDMIEŚCIE 31 46-300 OLESNO

  

Szanowni Państwo

         Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z realizacją  projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

    Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.

            Przewidujemy dwie edycje konkursu - w sierpniu 2012 roku z pulą na dotacje 180 tys. zł oraz
w lutym 2013 roku z pula na dotacje 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.

            Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:

- realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,

- rozwój infrastrukturalny organizacji,

- podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy

- poszerzenie świadczonych usług.

       W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z LGD Górna Prosna zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, w ramach którego przedstawione zostaną:

- zasady dotyczące udzielania dofinasowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych
i niekwalifikowanych;

- obowiązujący formularz wniosku;

- przedstawimy logikę pisania projektu;

- kartę oceny projektu;

- zasady rozliczenia projektu;

- zasady kontroli dotacji.

      Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza. Ze względów organizacyjnych formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres do 13.07.2012 (tj. piątek). Możliwy jest również kontakt telefoniczny 34 343 57 54 (chodzi przede wszystkim o zgłoszenie ilości osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu).

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu szczegółów.

Osoby do kontaktów ze strony OCWIP:

Tomasz Kosmala, tel. 77 441 50 25, e-mail:

Dorota Piechowicz – Witoń, tel. 77 441 50 25 e-mail:

 

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY..docx (82,31KB)