Logo Byczyny

Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa zdobywa wyróżnienie w konkursie wojewódzkim

W piątek, 11-go grudnia Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny gościł w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, gdzie odebrał nagrodę – wyróżnienie, które Gmina Byczyna otrzymała w konkursie pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna 2009 roku”.

Pierwszą nagrodę zdobył Bastion Świętej Jadwigi w Nysie. Inwestorem zadania była gmina Nysa, zaś autorami koncepcji i projektu dr Maciej Małachowicz oraz Piotr i Paweł Opałkowie. Jury konkursu w uzasadnieniu podkreśliło, iż jest to nagroda za przywrócenie miastu unikalnego wnętrza urbanistycznego w historycznej przestrzeni Nysy. Twórcom przedsięwzięcia udało się nadać obiektowi nowych funkcji skutkujących podniesieniem atrakcyjności i konkurencyjności miasta, z szeroką ofertą kulturalną i usługową oraz uzyskać rozwiązania o wysokiej estetyce realizacji. Bastion doskonale spełnia funkcje centrotwórcze śródmieścia Nysy, stając się jego ważnym elementem. Nyska najlepsza przestrzeń publiczna otrzymała również nagrodę internautów.

Gmina Byczyna zgłosiła do konkursu przedsięwzięcie pn. „Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa - budowa średniowiecznego grodu drewnianego w Byczynie-Brzózkach”, którego projektantem był Jarosław Gawryś z Biura Projektowego Budownictwa Ogólnego „Opolprojekt". 

Komisja uznała, że wyróżnienie należy się Gminie Byczyna za wykreowanie nowej przestrzeni publicznej o znaczeniu wykraczającym poza granice regionu, z oryginalną ofertą programową: historyczną, kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną oraz za stworzenie uznanego już miejsca na mapie turystycznej Europy.

Byczyński  gród i zagospodarowana wokół niego przestrzeń stanowi doskonałą promocję miasta i przyczynia się do atrakcyjności naszej gminy. Miejsce to jest odwiedzane przez turystów nie tylko z Polski, ale i przybywających z różnych stron świata. Obiekt ten tętni życiem przez okrągły rok i to jest jego największą wartością.

Podczas oceny jury patrzyło nie tylko na samą przestrzeń, ale na to, co się z nią dzieje, w jakim stopniu spełnia ona funkcje użytkowe. Ponadto o punktach decydowały czynniki warunkujące rozwój miasta bądź wsi, do której owe przestrzenie przynależą, nowa jakość w strukturze miejscowości, podnosząca ich atrakcyjność i konkurencyjność. Polsko – Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa według komisji spełniało wymienione wyżej warunki i dlatego należało się mu to wyróżnienie.

Listy gratulacyjne dla laureatów wręczył Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Do gratulacji i życzeń przyłączył się również Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski.

Scan10397.jpeg