Logo Byczyny

Relacja ze spotkania z organizacjami pozarządowymi 07.01.2010 r.

            W czwartek 7-go stycznia odbyło się w Urzędzie Miejskim w Byczynie spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Byczyna. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał serdecznie Krzysztof Sikorski - zastępca Burmistrza Byczyny. Następnie Marek Mendel - dyrektor ZSGLiZ w Byczynie i współorganizator spotkania przedstawił plan przebiegu forum i oddał głos zaproszonym gościom. Kolejni przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentowali swój zakres działań, omawiali krótko realizowane przedsięwzięcia i zakres prac, jakie wykonują. Jednak głównym celem forum była debata pomiędzy reprezentantami poszczególnych stowarzyszeń i organizacji. Tematyka dotyczyła dążeń do wspólnego tworzenia projektów, łączących dane organizacje, pomocy merytorycznej w tworzeniu wniosków, rozliczania projektów. Organizacje zwróciły się również z prośbą o pomoc w prowadzeniu księgowości i spraw finansowych organizacji.

            Na zakończenie forum pan Marek Mendel przedstawił  prezentację projektu pn. "Zostań Liderem  PAFW" przygotowaną przez Stowarzyszenie "Szkoła Liderów".

            Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele takich organizacji jak: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Byczyna, Stowarzyszenie Ogródków Działkowych Brzózki Biskupice, Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach, Stowarzyszenie Popierania Zaradnosci Życiowej, Rozwoju i Przedsiębiorczości w Byczynie, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Miechowa, Stowarzyszenie AUTOKLUB Terenowa Byczyna, Ochotnicza Straż Pożarna w Nasalach, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Roszkowice, Gminny Uczniowski Klub Sportowy, Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza", Ochotnicza Straż Pożarna Proślice.

IMG_1614.jpeg IMG_1615.jpeg IMG_1616.jpeg IMG_1617.jpeg IMG_1618.jpeg IMG_1619.jpeg IMG_1621.jpeg IMG_1623.jpeg