Logo Byczyny

Bezpłatna usługa informacyjna dla przedsiębiorców 14.01.2010 r.

  Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”

45 – 064 Opole, ul. Damrota 4 

  
PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza
przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia
14.01.2010r. (czwartek)
w godzinach 10.00 – 14.00
w oddziale Opolskiej Izby Gospodarczej
w Kluczborku, ul. Mickiewicza 16/18
 
 
Zakres usługi informacyjnej:  
 
1. Działalność gospodarcza:
  • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności
i kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 
2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizacjęprojektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
 
  • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 
3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
 
4. Inne informacje, w tym:
 
  • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży
  • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

         W razie pytań należy dzwonić pod numery:  077 457 48 51 lub 0 500 169 172 i kontaktować się z panem Gerhardem Matheją - koordynatorem projektu na województow opolskie.