Logo Byczyny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2010 r.

Wyniki Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r.

Byczyna 21.01.2010 rok

 

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

 

L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania konkursowego
Kwota dofinansowania
1
GUKS Byczyna – Michał Buśko

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży”

2 000,00 zł
2
GUKS Byczyna – Przemysław Buśko

Zajecia sportowo rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży”

2 000,00 zł
3
GUKS Byczyna – Zofia Rutkowska
Ruch to zdrowie”
1 500,00 zł
4
GUKS Byczyna – Robert Kochan

Tenis stołowy jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży z gminy Byczyna”

8 000,00 zł
5
GUKS Byczyna – Aleksandra Kochan

Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują”

2 500,00 zł
6
GUKS Byczyna – Krzysztof Sitarz

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez uczestnictwo w zajęciach sekcji karate tradycyjnego”

4 000,00 zł
7
GUKS Byczyna – Andrzej Fiebrandt

Środowiskowa grupa piłki siatkowej”

2 000,00 zł
8

Stowarzyszenie Autoklub Terenowa Byczyna

Wykorzystanie turystyki sportowej jako elementu aktywizacji społeczeństwa”

3 000,00 zł

 

 

9

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim”

37 000 ,00 zł

 

10
Ludowy Klub Sportowy „Hetman Byczyna”

Piłka nożna sposobem na sportowy tryb zycia”

18 000,00 zł
11
Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie

Zawody w sporcie pożarniczym jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Byczyna”

0,00 zł
12
Ochotnicza Straż Pożarna w Proślicach

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

0,00 zł

 

  1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”

 

L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania konkursowego
Propozycja dofinansowania
1

Ludowy Klub Sportowy „Hetman Byczyna”

Alkohol – droga do nikąd”

2 940,00 zł
2

Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie

Zasady udzielania pierwszwej pomocy jako promocja zdrowa w szkołach na terenie gminy Byczyna”

4 060,00 zł
3

Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie

Orkiestra dęta jako alternatywa spędzania wolnego czasu”

3 000,00 zł

 

 

  1. Ochrona i promocja zdrowia”

 

L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania konkursowego
Propozycja dofinansowania
1

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św.Ojca Pio”

Ochrona i promocja zdrowia”
3 000,00 zł

 

 

Sporzadziła: Iwona Sarnowska