Logo Byczyny

Byczyńskie badania archeologiczne w prasie krajowej

              W Magazynie Popularnonaukowym pt. "Archeologia żywa" ukazał się artykuł poświęcony badaniom archeologicznym przeprowadzonym w roku 2009 w Byczynie, przy okazji inwestycji pn. "Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna". Kierownikiem badań archeologicznych była Pani Magdalena Przysiężna - Pizarska, która napisała artykuł pt. "Umarli mówią".
            Treść artykułu i fotografie z wykopalisk są dostępne na stronie:
http://odkrywcy.pl/kat,111394,page,5,title,Umarli-mowia,wid,11883203,wiadomosc.html