Logo Byczyny

Będzie kanalizacja w Roszkowicach

           Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dla naboru  czerwcowego w 2009 roku  dla tego działania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

          W piątek 12-go lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4544/2010 zatwierdził listę operacji w ramach wyżej wymienionego działania. Na liście operacji umieszczono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 120 655 558 złotych.

         Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazła się także inwestycja Gminy Byczyna – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap 1 – Roszkowice. Całkowity koszt zadania to 5 105 122,22 zł, koszty kwalifikowane: 3 567 917,39 zł, a kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wynosi 2 675 937 zł.

              Lista zatwierdzonych operacji dostępna na stronie:
http://umwo.opole.pl/docs/dokument24.pdf