Logo Byczyny

Dotacje w wys. 40.000 złotych dla osób chcących założyć działalność gospodarczą

       Logo UNIA+POKL+GMINA copy.jpeg

        Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez Gminę Byczyna w partnerstwie z instytucją „Muster-In” Iwona Niedojadło pt. "Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim" znalazł się na II miejscu listy rankingowej i otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Co daje udział w projekcie
Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie:
1.   Skorzysta z usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej.
2.    Przy pomocy doradców opracuje biznesplan swojej firmy / spółdzielni socjalnej.
3.   Będzie mogła ubiegać się o dotację na rozwój działalności w wys. do 40.000 zł na założenie firmy.
4.   Będzie mogła ubiegać się o dotację na rozwój działalności w wys. do 20.000 zł na założenie spółdzielni socjalnej.
5.   Będzie mogła ubiegać się o wsparcie pomostowe, czyli wsparcie w wysokości 700 zł, przez okres 6 miesięcy.
 
        Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek województwa opolskiego, wyłącznie do osób niezatrudnionych - zarówno zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, jak i nie figurujących w rejestrze bezrobotnych.
       Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie maila na adres: dotacje@byczyna.pl. W treści maila prosimy napisać "Zgłaszam akces do udziału w projekcie POKL 6.2. Proszę o przesłanie materiałów związanych z rekrutacją".
Planowane rozpoczęcie rekrutacji: 1 marca 2010 r.
  
        Bliższych informacji udzielają:
- p. Iwona Niedojadło, tel. 0502 533 647, (77) 454-86-67, e-mail: biuro@musterin.pl
- Biuro projektu, Polanowice 33, 46-220 Byczyna, tel. (77) 414-46-34,
e-mail:
dotacje@byczyna.pl 

 Rekrutacja do projektu POKL 6.2. rozpoczęta! 24.03.2010 r.