Logo Byczyny

Zmiana regulaminu konkursy fotograficznego „Górna Prosna w fotografii”.

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z siedzibą w Rudnikach

ogłasza  konkurs fotograficzny  pod hasłem:

 „Górna Prosna w fotografii”.

Konkurs zostaje ogłoszony w dwóch kategoriach:

 

·        Moje miejsce na ziemi – moja miejscowość w fotografii

·        Krajobrazy „Górnej Prosny”

 

Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, które przyzna  3 nagrodami główne oraz 3 wyróżnienia.

 

I nagroda                  - kamera cyfrowa

 

II nagroda                – cyfrowy aparat fotograficzny

III nagroda               -  cyfrowy aparat fotograficzny,

 

 

Konkurs trwa od 01.02.2011r. do 15.10.2011 r.

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia ( dostępny również na www.gornaprosna.pl)

 

 

Adres organizatora:

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

tel. 34 343-57-54, 663-901-616

PDFRegulamin konkursu (188,74KB)