Logo Byczyny

Dotacje celowe na zapobieganie problemów zdrowotnych

        W związku z realizowanym Programem Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło procedurę przyznawania dotacji celowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym na „Program edukacyjno-szkoleniowy dotyczący przeciwdziałania powstawaniu wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu zapobieganie problemom zdrowotnym” - zaplanowana kwota to 200 tys. zł.

       W odniesieniu do powyższego, zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości aplikowania przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Byczyna o wspomniane środki na utworzenie opisanego w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży Ośrodka Korekcji Wad Postawy Ciała. Przy aplikacji można w pełni korzystać z materiałów towarzyszących Programowi, dostępnych na stronie internetowej.

        Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż ewentualne decyzje w tej sprawie zapadać powinny niezwłocznie z uwagi na krótki termin składania dokumentacji (9 kwietnia). 

        W sprawach merytorycznych związanych z Programem należy kontaktować się z Lilianą Bisowską starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Opolu pod numerem telefonu: 77/45 24 575 lub adresem e-mail:
 

Wszelkie informacje dotyczące Programu znajdują się także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w zakładce "Wady postawy". Treść ogłoszenia Ministerstwa Zdrowia natomiast pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2111&ms=416&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=14723 .

        W imieniu Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego prosi się także, aby organizacje, które zdecydują się złożyć ofertę przesłały krótką informację o tym fakcie na adres mailowy
podany powyżej.