Logo Byczyny

Akcja pn. 20 lat wspólnie realizowana w szkołach

            W ramach akcji „20 lat wspólnie”, do której przystąpiła Gmina Byczyna i Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie 16-go marca w Polanowicach odbyły się lekcje z wiedzy o samorządach. Zajęcia w klasie I Technikum Agrobiznesu i klasie II Technikum Agrobiznesu i Handlu przeprowadził Maciej Tomaszczyk – sekretarz gminy Byczyna. Podczas zajęć obecna była także pani Karolina Kryściak - nauczycielka w szkole w Polanowicach, która wraz z młodzieżą uczestniczy w akcji.

           Uczniowie byli ciekawi, jakie są zadania gminy, jakie wykształcenie trzeba mieć by zostać danym przedstawicielem władz samorządowych, dopytywali o inwestycje gminne, o planowane remonty dróg.

         Na zakończenie zadaniem uczniów było wypisanie mocnych i słabych stron Gminy Byczyna. Wśród mocnych stron znalazły się takie sprawy jak: Orlik 2012, boiska szkolne, basen, promocja gminy, odnowione drogi i chodniki, dbanie o zabytki, oczyszczalnia ścieków, ochrona środowiska, przedszkole, remontowanie miasta, dużo zieleni, lokalizacja grodu, Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, remont szkoły podstawowej, utrzymywanie OSP, kościół, gimnazjum i inne instytucje, starania o środki unijne, nowe projekty, odnawianie szkoły, uatrakcyjnianie gminy, budowa różnych atrakcji typu: lodowisko, naprawa dróg, partnerstwo z innymi krajami, dobre chodniki, zrobienie kostki koło wież, lepsze drogi, zbudowanie dużych sklepów.

           W słabych stronach uczniowie wymienili: dziurawe drogi, ścieżki, wywóz śmieci, brak atrakcji dla młodzieży, brak czystości w parku, dużo pijanych osób w parku, utrzymywanie porządku, brak komfortu, chęć postawienia kamer w parku, gdzie młodzież będzie kontrolowana, słaba interwencja policji, brak sali gimnastycznej/hali sportowej, woda jest niezbyt dobra do picia, brak aqua parku, brak drogi ekspresowej, brak konkurencyjnej stacji benzynowej, brak pieniędzy na świetlice wiejskie, zamknięcie szkół podstawowych w wioskach, trudne połączenia do szkół, dużo pustych niezagospodarowanych miejsc-magazynów, brak zieleni, nieczyszczone rowy, zaniedbane miejsca publiczne, niemili kierowcy i opiekunowie autobusów szkolnych, złe odprowadzanie wody deszczowej, brak dyskotek, brak drzew, brak dojazdów, płatny dojazd do szkoły w Polanowicach, nie remontowane kościółki na wsiach, mało młodzieżowych sklepów, brak koncertów, wandalizm, brak kafejek internetowych, bezrobocie. Niektóre z zagadnień powtarzały się kilkakrotnie.

IMG_1822.jpeg IMG_1823.jpeg IMG_1826.jpeg IMG_1828.jpeg IMG_1830.jpeg IMG_1831.jpeg IMG_1832.jpeg IMG_1833.jpeg

Więcej o akcji:

Akcja pn. 20 lat wspólnie realizowana w szkołach