Logo Byczyny

Spotkanie dot. rozliczania małych projektów

Szanowni Państwo!
 
uprzejmie informuję że w dniu  9 lipca br. o godz. 10.00   w Sali obrad Urzędu Gminy Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15,  odbędzie sie spotkanie beneficjentów "małych projektów" z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Tematem spotkanie będzie rozliczanie i dokumentowanie "małych projektów", ponadto będziecie mieć Państwo możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami UMWO na tematy związane z Państwa projektami.  
 
Z ramienia UMWO w spotkaniu będzie uczestniczyć Z-ca Dyrektora Departamentu PROW - Pan Tomasz Karaczyn oraz Pani Joanna Mastalerz - Kierownik Referatu Autoryzacji Płatności.  
 
Tematy poruszane na spotkaniu z pewnościa pomoga Państwu w realizacji projektów oraz ich prawidłowym rozliczeniu, dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w  tym spotkaniu.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzeniu udziału w spotkaniu do dnia 7 lipca br. 
 
Pozdrawiam,
 
Jolanta Wartak
 
Kierownik Biura

Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna”

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

tel.. 34  343-57-54,   663-901-616

www.gornaprosna.pl 

!cid_695450407@30062010-1E15.jpeg