Logo Byczyny

Laur Gospodarności

„Laur Gospodarności”

 

       Nasza gmina została nominowana do konkursu „Laur Gospodarności” w kategorii- Rozwój Kapitału Gospodarczego. Kategorii było kilka: Rozwój Infrastruktury Technicznej, Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej, Rozwój Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Rozwój Kapitału Społecznego, Harmonijny Rozwój, Zainspirowana Gmina.

Konkurs został zorganizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współudziale dwóch grup banków spółdzielczych: Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej. Pierwsza część konkursu adresowana była do gmin, które przy realizacji swoich projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną korzystały ze wsparcia środków zewnętrznych. Oceniono skalę i ciągłość inwestycji oraz bieżącą aktywność gminy. Druga część konkursu skierowana była do organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z władzami gmin. Gminy same zgłaszały konkretną organizację.

      Nasza gmina konkurowała z jedenastoma innymi gminami. Wygrała gmina Śmigiel. Śmigiel położony jest 60 km na południe od Poznania. Miasto jest siedzibą władz gminnych oraz lokalnym centrum kulturalnym i ekonomicznym. Śmigiel i gmina niewątpliwie stanowią bardzo interesujące miejsce na mapie kraju. Miasto to słynie z wiatraków, dysponuje terenami wypoczynkowymi nad akwenem Wonieści, kilkoma gospodarstwami agroturystycznymi oraz wieloma interesującymi miejscami dla przyrodników, wędkarzy, rowerzystów i myśliwych.