Logo Byczyny

Całoroczne lodowisko w Byczynie


 

„Całoroczne lodowisko”
 
 
Całoroczne lodowisko w parku, czynne jest od 11 czerwca 2010r. Oficjalnie lodowisko zostało otwarte przez Burmistrza Byczyny Pana Ryszarda Grünera, natomiast głównym zarządcą jest Ośrodek Kultury w Byczynie. Budowa lodowiska była częścią projektu pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych miasta Byczyna”.
Ten element projektu stanowił: zakup lodowiska całorocznego wykonanego z syntetycznych materiałów, transport lodowiska oraz zakup maszyny do czyszczenia lodowiska. Wokół lodowiska została wyłożona kostka brukowa oraz rozmieszczono ławki. Lodowisko jest ogólno dostępne. Dzięki tej inwestycji uzyskaliśmy kolejny obiekt rekreacyjno-sportowy, który będzie służył wszystkim zainteresowanym.
 
Regulamin lodowiska:
 
1)    Lodowisko jest ogólno dostępne.
2)    Każdy dobrowolnie i na własną odpowiedzialność korzysta z lodowiska.
3)    Obowiązuje kierunek jazdy odwrotny do kierunku wskazówek zegara (lewostronny).
4)     Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
5)     Korzystający zobowiązani są do:
      - noszenia rękawiczek i kasków ochronnych na głowę,
      - noszenia ochraniaczy na kolana i łokcie,
      - zachowania maksymalnej ostrożności, by nie utrudniać korzystania z lodowiska    innym ludziom,
     - palenie tytoniu na terenie lodowiska jest zabronione,
     - korzystanie z lodowiska pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione,
     - uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim korzystaniem ze ślizgawki.