Logo Byczyny

Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych

Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych

 

dla Beneficjentów którzy otrzymali dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2010.

 

termin złożenia sprawozdania końcowego upływa:
15 stycznia 2011 r.

 DOCSprawozdanie zabytki.doc (50,50KB)

 

dla Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Byczyna, które otrzymały dotację na realizacje zadania publicznego w roku 2010.

 

termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania upływa:
20 stycznia 2011 r.

 

 DOCSprawozdanie.doc (42,50KB)

 

Sprawozdania końcowe należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

 

Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek nr 1
46-220 Byczyna

z dopiskiem: Referat Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Byczynie