Logo Byczyny

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15.00

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r.
do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie, p. 30 (Referat Oświaty)

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Byczynie, Rady Powiatu Kluczborskiego, Sejmiku Województwa Opolskiego. Komitety wyborcze wyborców, które zarejestrowały listę kandydata na burmistrza mogą zgłosić kandydatów do wszystkich (8) obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych wg wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą może dokonać jedynie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, posiadająca stosowne upoważnienie. Komitety wyborcze wyborców utworzone w celu zgłoszenia kandydatów na radnych mogą zgłosić kandydatów do obwodowych komisji wyborczych tylko w tym obwodzie,
który swym zasięgiem obejmuje okręg wyborczy, w którym została zarejestrowana lista kandydatów na radnego.

W Gminie Byczyna jest 8 obwodów głosowania, które zawierają 11 okręgów wyborczych.

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Byczynie - okręgi wyborcze nr 1,2.

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Byczynie- okręg wyborczy nr 3.

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dobiercicach - okręg wyborczy nr 4.

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kostowie - okręg wyborczy nr 5.

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Roszkowicach - okręg wyborczy nr 6.

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nasalach - okręg wyborczy nr 7.

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Proślicach - okręgi wyborcze nr 8,9.

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Biskupicach - okręgi wyborcze nr 10,11.


 

Przewodniczący Miejskiej Komisji

Wyborczej w Byczynie

/-/ Wojciech Całka