Logo Byczyny

MAŁA DOTACJA

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie złożyło ofertę na zadanie "Młody Pitagoras". Cel ogólny projektu zakłada działalność edukacyjną, organizację wypoczynku i rozwój profilaktycznych form wsparcia walki z patologiami na rzecz dzieci i młodzieży - uczniów byczyńskich szkół poprzez uczestnictwo, w szczególności tych borykających się z problemami oraz ze środowisk niewydolnych wychowawczo i borykających się z problemami alkoholowymi, w zajęciach i wyjazdach edukacyjno-integracyjnych do miejsc edukacyjno-kulturowych.

 Oferta