Logo Byczyny

KOMUNIKAT O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

 

Byczyna, 2 listopada 2010 r.

Miejska Komisja Wyborcza

w Byczynie

 

KOMUNIKAT O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

 

 Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190), informuje o terminie i miejscu losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych losowane będą przez Miejską Komisję Wyborczą, które odbędzie się publicznie w dniu 4 listopada o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, p. 31 (Referat Oświaty).

 

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informację o składach Obwodowych Komisji Wyborczych niezwłocznie poda się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz publikację na stronie internetowej www.bip.byczyna.pl.

 

  

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji

Wyborczej w Byczynie

/-/ Wojciech Całka