Logo Byczyny

Projekt - pn. Razem ku przyszłości z wytwarzaniem pamiątek i obsługą turystów

logo.jpeg

„Razem ku przyszłości” z wytwarzaniem pamiątek i obsługą turystów

 

      To nazwa projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego ze środków Unii Europejskiej Gminy. W nomenklaturze Unii Europejskiej jest on Klasyfikowany jako projekt POKL 7.1.1. Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków Unii korzysta część ośrodków pomocy społecznej, a wiele rezygnuje. Nie jest łatwo taki projekt opracować, wykonać i rozliczyć, by nie dołożyć do tego interesu. Z drugiej strony są to realne pieniądze ze strony Unii, a z naszej strony jako tzw. wkład własny gminy są prace społecznie użyteczne które i tak od wielu lat organizujemy dla bezrobotnych. Uzupełniają nasz 10% „wkład” niewielki zasiłki celowe dla uczestniczek projektu. Od 2008 roku staramy się by corocznie projekty pomagały bezrobotnym i służyły Gminie. W tym roku, a więc w trzecim roku realizacji Projektu POKL 7.1.1. Ośrodka Pomocy Społecznej postawiliśmy sobie bardzo trudne zadanie. O jego skali świadczą losy ogólnopolskiego wezwania do realizacji tego projektu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oprócz naszego Centrum Integracji Społecznej po bliższe informacje zgłosiły się różne firmy z sąsiednich województw zawodowo zajmujących się pisaniem i realizacją takich projektów. W „zwyczajnych” projektach różnych ośrodków pomocy społecznej te firmy są z reguły bezkonkurencyjne i z tego nieźle żyją organizując różnego rodzaju kursy, o których uczestnicy wkrótce zapominają, bo niewiele z nich pożytku.

Przekazaliśmy wszystkim szczególne nasze życzenia oczekując oferty i zgłosiła się tylko jedna, nasze Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach. W  naszym projekcie cel opisaliśmy w taki sposób:”Gmina Byczyna przy wsparciu zewnętrznym przede wszystkim unijnym, powoli ale systematycznie buduje nową i modernizuje starą podstawową infrastrukturę.

Prawdopodobnie niedługo pojawią się inwestorzy skłonni założyć firmy turystyczne, łączące atrakcje wielu zabytków z możliwościami rekreacji. Zatrudnienie przekonanych do tego pracowników może być rozstrzygająca dla decyzji inwestycyjnej. Takim inwestorem może być III sektor np. spółdzielnia socjalna. Ten projekt ma na celu podniesienie w uczestniczkach projektu wiary we własne siły pomocne w tym będą szkolenia:

W zakresie reintegracji zawodowej

1. Nauka wykonywania zadań w zmiennym cyklu pracy.

2. Praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej.

3. Planowanie kariery zawodowej

4. Nauczanie się współdziałania przy wykonaniu różnych zadań i przyuczenie do  wykonywania prostych czynności.

5. Turystyka szansą zatrudnienia i zarobków

6. Organizacja imprezy wystawy i obsług wycieczek

7. Korzystanie z komputera i Internetu.

8. Aktywne poszukiwanie pracy, umiejętności autoprezentacji

W zakresie reintegracji społecznej

1. motywowanie do zmiany dotychczasowego trybu życia przez wsparcie socjalne,    psychologiczne lub terapeutyczne 

2. Lepsze pełnienie ról społecznych.

3. Większą samodzielność i zaradność życiową.

4. Poszerzenie wiedzy ogólnej i komunikacji społecznej.

5. Podstawowe wiadomości o przeszłości Byczyna i informacje turystyczne.

6. Folklor Byczyny i warsztaty wytwarzanie pamiątek.

7. Motywowanie do wyznaczania i osiągania celów.

8. Umiejętność rozsądnego dysponowania domowym budżetem.

Grupą docelową naszego projektu zgodną z założeniami Działania 7.1 jest 20  bezrobotnych tym 10 os nowych i 10 os. kontynuuje w wieku aktywności zawodowej i bez żadnego stałego źródła dochodu, korzystających ze świadczeń z Pomocy Społecznej”.

„CISPOL” wywiązał się znakomicie ze zlecenia. Oprócz różnych zajęć teoretycznych uczestniczki projektu próbowały swoich sił w wytwarzaniu różnych pamiątek z naszych okolic . Pracownicy Centrum są doświadczonymi instruktorami potrafiącymi nawet niewykształconym nowicjuszkom pomóc w zdobieniu i wypalaniu tkaniu tkanin i szyciu za pieniądze z projektu. Ośrodek dostarczył w zeszłym roku koło garcarskie i nieduży piec do wypalania ceramiki, krosno tkackie i obrabiarkę do drzewa, piły oraz narzędzia do obróbki drzewa. W tym roku przekazaliśmy urządzenie do przenoszenia obrazów lub napisów na koszulki, czapki, kubki  /prasa termotransferowa/ wypalarki do drzewa, piły do drzewa oraz różnego rodzaju formy i matryce. W zeszłym roku uczestniczki projektu odwiedzały muzea, a w tym roku w skansenie w Bierkowicach podziwiały także wystawę „Koniki, klepaki i gliniaki” W zeszłych wiekach byczyńskie rzemiosło było tak potężne, że jego wyroby znalazłyby się równie dobrze w zabytkowych pałacach, co i w chłopskich chatach. Te odwiedziny miały rozwinąć wyobrażenie uczestniczek i były także praktyczną naukę obsługi ruchu turystycznego. Efekt pracy uczestniczek mogli podziwiać radni i inni mieszkańcy w przerwie posiedzenia Rady Miejskiej 27 października 2010 roku. Fotografie pokazują część wytworzonych pamiątek, a wiemy że będą i inne. Każda z tych pamiątek nosi indywidualne cechy wykonawcze bo to nie seryjne produkcje.

W  realizację projektu zaangażowane były koordynator projektu oraz pracownice socjalne naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Centrum Integracji Społecznej pracami kierowała pani Danuta Ryńca wykonując pomysłowość w realizacji projektu.

P1080344.jpeg P1080353.jpeg P1080354.jpeg

P1080359.jpeg P1080364 (2).jpeg