Logo Byczyny

IZBA TRADYCJI I PUNKT WIDOKOWY NA MIASTO W BYCZYŃSKIM RATUSZU OTWARTE

W dniu 24 stycznia 2011 r., w 423 rocznicę bitwy pod Byczyną, została otwarta byczyńska Izba tradycji i punkt widokowy w wieży ratusza. Inwestycja wraz z termomodernizacją ratusza została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Celem ogólnym realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury kulturowej na terenie gminy Byczyna oraz wzrost znaczenia kultury w regionie poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług kulturowych, prowadzący do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto projekt przewiduje podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy i zapewnienie funkcjonowania dobrze wyposażonego oraz spełniającego normy i standardy miejsca, w których znajdowałaby się Izba Tradycji. Izbę tworzą będą eksponaty przekazane przez mieszkańców i związane z byczyńską historią.

loga.jpeg


Izba tradycji i punkt widokowy jest czynny (do końca lutego) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Byczynie (od początku marca godziny otwarcia zostaną wydłużone). Chętnych do zwiedzania Izby tradycji oraz wejścia na wieżę widokową zapraszamy do Referatu Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju (obsługującego Izbę tradycji i punkt widokowy), skontaktowanie się z nami pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 30. lub pod adres email opp@byczyna.pl.

byczyna otwarcie izby 01.jpeg byczyna otwarcie izby 02.jpeg byczyna otwarcie izby 03.jpeg
byczyna otwarcie izby 04.jpeg byczyna otwarcie izby 05.jpeg byczyna otwarcie izby 06.jpeg

1 BYCZYNA IZBA PRZED 01A.jpeg 1 BYCZYNA IZBA PRZED 01B.jpeg 1 BYCZYNA IZBA PRZED 01C.jpeg 1 BYCZYNA IZBA PRZED 01D.jpeg
2 BYCZYNA IZBA PRZED 01A.jpeg 2 BYCZYNA IZBA PRZED 01B.jpeg 2 BYCZYNA IZBA PRZED 01C.jpeg 2 BYCZYNA IZBA PRZED 01D.jpeg
3 BYCZYNA IZBA PO 01A.jpeg 3 BYCZYNA IZBA PO 01B.jpeg 3 BYCZYNA IZBA PO 01C.jpeg 3 BYCZYNA IZBA PO 01D.jpeg
4 BYCZYNA IZBA PO 01A.jpeg 4 BYCZYNA IZBA PO 01B.jpeg 4 BYCZYNA IZBA PO 01C.jpeg 4 BYCZYNA IZBA PO 01D.jpeg
5 BYCZYNA IZBA PO 01A.jpeg 5 BYCZYNA IZBA PO 01B.jpeg 5 BYCZYNA IZBA PO 01C.jpeg 5 BYCZYNA IZBA PO 01D.jpeg
6 BYCZYNA IZBA PO 01A.jpeg 6 BYCZYNA IZBA PO 01B.jpeg 6 BYCZYNA IZBA PO 01C.jpeg 6 BYCZYNA IZBA PO 01D.jpeg
7 BYCZYNA IZBA WIDOK 01A.jpeg 7 BYCZYNA IZBA WIDOK 01C.jpeg 7 BYCZYNA IZBA WIDOK 01D.jpeg 7 BYCZYNA IZBA WIDOK  01B.jpeg