Logo Byczyny

TYDZIEŃ DAWCÓW SZPIKU

OGŁOSZENIE

        W dniach 7.02-11.02 2011 w Kluczborku odbędzie się tydzień dawców szpiku. Dni te zorganizowane są z inicjatywy młodzieży Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku pod opieką Pani Bianki Grybek. Patronat honorowy objęli Starosta Kluczborski Pan Piotr Pośpiech i Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar. Podczas tej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Rejestracja odbywa się drogą "pałeczkową" bez pobierania krwi i trwa około 3 minut. Do tej akcji włączył się również Burmistrz Byczyny Pan Ryszard Grüner.

        Zachęcamy do rejestracji w dniu 10.02.2011 r. (czwartek) w sali Ośrodka Kultury w Byczynie ul. Borkowska 1 w godzinach od 12.00 do 15.00.

        W tym czasie również będzie można spotkać wolontariuszy niniejszej akcji na rynku w Byczynie. Szczegóły zostaną podane na plakatach informacyjnych.

Ta akcja może uratować komuś życie!

Z-ca Burmistrza Byczyny
/-/ Ewa Bartosiewicz