Logo Byczyny

Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z siedzibą w Rudnikach
ogłasza  konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem:
 „Górna Prosna w fotografii”

Konkurs zostaje ogłoszony w dwóch kategoriach:

  • Moje miejsce na ziemi – moja miejscowość w fotografii
  • Krajobrazy „Górnej Prosny”

Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, które przyzna  3 nagrodami główne oraz 3 wyróżnienia.

I nagroda - kamera cyfrowa
II nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny
III nagroda - cyfrowy aparat fotograficzny,

Konkurs trwa od 01.02.2011r. do 30.09.2011 r.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin konkursu.

Adres organizatora:
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
tel. 34 343-57-54, 663-901-616
www.gornaprosna.pl

konkurs.jpeg