Logo Byczyny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

Byczyna 23.02.2011 r.

 

  1. Zadanie pn. „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie Autoklub

Terenowa Byczyna

Piknik Terenowy 2011 narzędziem integracji społecznej z wykorzystaniem elementów turystyki regionalnej i sportowego ducha walki.”

3 000,00 zł

2

Gminne Zrzeszenie
„Ludowe Zespoły Sportowe”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w środowisku wiejskim”

34 000,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy „Hetman”

Piłka nożna jako forma rekreacji i zabawy”

16 000,00 zł

4

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe
„RYCERZ”

Mechanicznym Wierzchowcem śladami historii Byczyny – I Gminny Rajd Motocyklowy”

3 500,00 zł

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Byczynie

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
czyli Sport Rozwijający Każde Dziecko”

5 000,00 zł

6

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasalach

Nasza wieś – rodzina - sport”

1 100,00 zł

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Proślicach

Sport to nasze hobby”

0,00 zł

8

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jakubowicach

Organizacja Dnia Dziecka na sportowo
pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

0,00 zł

9

Stowarzyszenie Właścicieli Rodzinnych Ogródków Działkowych

Tworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego sposobem na aktywizację sportową działkowiczów i ich rodzin”

0,00 zł

10

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciecierzyn

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

0,00 zł

11

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Andrzej Fiebrandt

Środowiskowa grupa piłki siatkowej”

1 500,00 zł

12

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Przemysław Buśko

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży”

1 500,00 zł

13

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Aleksandra Kochan

Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują”

2 500,00 zł

14

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Robert Kochan

Tenis stołowy jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży z gminy Byczyna”

6 000,00 zł

15

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Michał Buśko

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży”

2 400,00 zł

16

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Zbigniew Sitarz

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
przez uczestnictwo w zajęciach sekcji Karate Tradycyjnego”

2 500,00 zł

17

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Zofia Rutkowska

Ruch to zdrowie”

1 000,00 zł

 

  1. Zadanie pn. „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie popierania zaradności życiowej i rozwoju przedsiębiorczości oraz pomocy wzajemnej w Byczynie

Pomoc w edukacji dzieci wywodzących
się z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z powodów uzależnień
i innych dysfunkcji w Byczynie i w gminie”

4 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciecierzyn

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”

4 000,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy „Hetman”

Kwitnące talenty piłkarskie”

2 000,00 zł

4

Ośrodek Kultury w Byczynie

Zajęcia świetlicowe jako forma profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”

0,00 zł

 

  1. Zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia”

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania

1

STOWARZYSZENIE „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia”

3 000,00 zł

2

Polski Związek Niewidomych

Okręg Opolski

Lepsze przystosowanie społeczne
oraz integracja środowiska”

0,00 zł

3

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciecierzyn

Ochrona i promocja zdrowia”

0,00 zł

 

Sporządziła: Iwona Sarnowska

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Gr
üner