Logo Byczyny

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

 

OBCHÓD PRZEDSPISOWY

 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ    2011

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00.

 nsp2011-plakat3.jpeg
 

 
Na ulicach pojawią się rachmistrze spisowi  zaopatrzeni w urządzenia mobilne (przypominające telefon komórkowy) nazywane hand-held, którzy  będą dokonywali weryfikacji wszystkich punktów adresowych, funkcjonujących w aktualnej bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na tym etapie zadaniem rachmistrzów będzie sprawdzenie obiektów objętych spisem, usunięcie nieistniejących oraz naniesienie nowo powstałych miejsc adresowych.  
Untitled-1 copy.jpeg
  Każdy rachmistrz spisowy, podczas wykonywania swoich czynności będzie posługiwać się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć Urzędu Statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego, który wydał identyfikator.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości rachmistrza, proszę skontaktować się z pracownikami Gminnego Biura Spisowego.
Prosimy mieszkańców miast i gmin o życzliwy stosunek do rachmistrzów.