Logo Byczyny

Światowy Dzień Zdrowia


    PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY       

W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

sekr. tel. 77 418 22 57, fax 77 447 20 02

e-mail: http://www.pssekluczbork.pl

                                                                Kluczbork, dnia 06.04.2011 r

 

OPZ/ES-4012-1/11                                           według rozdzielnika

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że tegoroczny

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony w dniu 7 kwietnia 2011 r. będzie przebiegać pod

hasłem:

Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś - brak możliwości jutro”

Odporność drobnoustrojów na antybiotyki stała sie jednym z głównych problemów

współczesnej medycyny. Odpowiada za to przede wszystkim nadmierne, niekontrolowane, a tym samym niewłaściwe stosowanie antybiotyków, nie tylko w medycynie ludzkiej, lecz

także weterynaryjnej czy hodowli roślinnej i zwierzęcej. Dlatego tak ważne jest wsparcie

działań mających na celu ograniczenie niepotrzebnego stosowania antybiotyków oraz

promowania wiedzy na temat właściwego ich stosowania.

Światowy Dzień Zdrowia 2011 roku koncentrować sie będzie na zwróceniu uwagi i podniesieniu świadomości zarówno społeczeństwa, polityków, jak i profesjonalistów

medycznych na temat groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest

narastająca, szybko rozpowszechniająca sie odporność na antybiotyki.

 

Więcej na ten temat znajduje się na stronach:

www.who.int/world-health-day/2011/en/index.html,

www.euro.who.int, www.antybiotyki.edu.pl,

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

Mgr Małgorzata Zabierowska

 

PDFbroszura spi.pdf (1,21MB)