Logo Byczyny

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”

Lokalna Organizacja Grantowa Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszają do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego oraz działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork ( z wyłączeniem miasta Kluczbork), Gorzów Śląski.

Organizacje mogą pozyskać do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w  czterech obszarach tematycznych: innowacyjna edukacja, kultura,
promocja i organizacja wolontariatu oraz ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

Nabór wniosków przewidziany jest na okres od 4 do 20 maja 2011r.

Szczegóły na stronach: www.dolinastobrawy.pl; www.stobrawskiinkubator.pl

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 27 kwietnia 2011r. o godz. 16:00
w Świetlicy Wiejskiej w Kujakowicach Górnych.

Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu, obszarów tematycznych konkursu oraz wypełniania wniosku.
Będą Państwo mieli możliwość skonsultowania swoich projektów i przyjrzenia się ciekawym pomysłom realizowanym w ramach Programu
„Działaj Lokalnie” innych Lokalnych Organizacjach Grantowych, co może stać się inspiracją dla działań organizacji.

 

 Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na spotkaniu

Joanna Bulak
Kierownik Biura Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
"Dolina Stobrawy"
ul. XXX-lecia 5
46-211 Kujakowice Górne
tel. 077 413 11 38
www.dolinastobrawy.pl
www.stobrawskiinkubator.pl
 

W związku z trwającym okresem składania deklaracji podatkowych zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę 1 % podatku. Pieniądze pozyskane z 1% przeznaczymy na ogłaszany przez nas konkurs grantowy "Działaj Lokalnie" skierowany do wiejskich organizacji społecznych, dzięki czemu przekazane przez Państwa pieniądze przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Nr konta: 38 88760009 0036 8979 2000 0001
Nr KRS: 0000251034