Logo Byczyny

*Rozwój firmy z wykorzystaniem funduszy europejskich*

image001.jpeg

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy rozpoczyna realizację projektu pn.: „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”; współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; działanie 5.2

 

Celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości, kompleksowych usług proinnowacyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie przez ARR „ARLEG” S.A. pakietu nowych usług w trzech zakresach tematycznych tj.

-stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie,

-pozyskiwanie finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym na innowacyjne przedsięwzięcia,

-wspieranie przedsiębiorców w budowach sieci powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych.

 

Projekt jest realizowany na terenie 3 województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Rozpoczynamy go konferencjami w Legnicy (16.06), Zielonej Górze (17.06) i Opolu (21.06), na które serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców zainteresowanych tą tematyką. W związku z powyższym prosimy o pomoc w dotarciu do Przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie Państwa Gminy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu:

www.proinnowacje.arleg.eu