Logo Byczyny

PROJEKT *PERUNICA*

Od czerwca br. Gmina Byczyna rozpocznie realizację projektu PERUNICA, którego liderem jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w rama zadania „ Rozwój przedsiębiorczości społecznej”.

Projekt PERUNICA łączy w sobie działania społeczno-ekonomiczne, mające posłużyć ożywieniu turystycznemu, kulturalnemu i gospodarczemu gmin posiadających walory historyczne. Na przykładzie Gminy Byczyna, która działaniami lokalnego samorządu, przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych – wypracowała pomysł na swój wizerunek, zostanie opracowany innowacyjny model ekonomii społecznej.

W ramach modelu w Gminie Byczyna zostaną zaaranżowane spotkania reprezentantów wszystkich sektorów, chcących wspólnie podjąć działania na rzecz rozwoju usług użyteczności publicznej w branży, jaką jest turystyka historyczna.

Projekt realizowany będzie od 01.06.2011 r. – do 31.12.2011 r. Zapraszamy przedstawicieli różnych sektorów do wspólnych prac nad Byczyńską turystyką historyczną !!! Wypracowany MODEL posłuży nam wszystkim – dla osiągnięcia celu, jakim jest promocja walorów historycznych oraz rozwój turystyki historycznej na terenie Gminy Byczyna. Spotkania odbędą się w czerwcu, w Izbie Tradycji (Urząd Miejski w Byczynie). Informację o terminie spotkań umieścimy na stronie Urzędu Miejskiego.