Logo Byczyny

*Opolskie kwitnące* - konkurs

"Opolskie kwitnące" - konkurs

opolskie kwitnące.jpeg

Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do realizacji III edycji konkursu „Opolskie Kwitnące", którego celem jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz obiektów użyteczności publicznej w województwie opolskim.

Termin składania formularzy: do 31 maja 2011 r.

 

Tegoroczna edycja organizowana jest w 4 kategoriach tematycznych, rozstrzyganych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

1. Kategoria „Wspólnota lokalna", do której zaliczane są m.in.:

1) przysiółek,

2) wieś lub miasto,

3) wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa,

4) osiedle,

5) dzielnica.

2. Kategoria „Obiekt prywatny", do której zaliczane są m.in.:

1) domy jednorodzinne,

2) pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

3. Kategoria „Obiekt dostępności publicznej", do której zaliczane są m.in.:

1) obiekty rekreacyjno - sportowe,

2) obiekty hotelowe,

3) obiekty gastronomiczne,

4) obiekty socjalne,

5) obiekty użyteczności publicznej,

6) przedsiębiorstwo.

4. Kategoria „Rzeźba floralna", do której zaliczane są m.in.:

Projekty stanowiące m.in.: ukwiecony element małej architektury, budowle kwiatowe z wykorzystaniem przedmiotów gospodarczych, starych maszyn lub urządzeń użytkowanych w domach, zakładach pracy lub innych obiektach.

 

 

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne się na stronie: www.opolskie.pl w zakładce „Opolskie kwitnące".