Logo Byczyny

Szkolenie aktywizujące „ABC Organizacji Pozarządowych” – cz.II

bez tytułu.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

zaprasza

mieszkańców gmin:

Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka,

Radłów i Rudniki

a w szczególności : liderów Odnowy Wsi, stowarzyszenia,

oraz wszystkich zainteresowanych tematem

do wzięcia udziału w szkoleniu aktywizującym

„ABC Organizacji Pozarządowych” – cz.II

które odbędzie się

w Miejskim Domu Kultury w Praszce

ul. Kościuszki 9

dnia 28 czerwca 2011r o godz. 16 00

Tematyka szkolenia :

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

2. Zarządzanie projektami

Szczegółowe informacje dot. szkolenia można uzyskać:

 pod nr . tel. (34) 343- 57- 54 lub 663- 901- 616

w siedzibie Stowarzyszenia w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12

(budynek biblioteki)

w punktach konsultacyjnych w każdej z gmin

( wykaz punktów konsultacyjnych na www.gornaprosna.pl )