Logo Byczyny

„Piękna Wieś” 2011

Rada Miejska w Byczynie

oraz Burmistrz Byczyny

 

ogłaszają

 

kolejną edycję konkursu pt.

 

Piękna Wieś” 2011

 

W czterech kategoriach:

 

1.     Zagrody wiejskie

2.     Sołectwa

3.     Budynki mieszkalne, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe

4.     Balkony, logie, tarasy w budynkach wielorodzinnych

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 r. w pokoju nr 27 (Referat Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju), Urzędu Miejskiego w Byczynie. Szczegółowy Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są w załącznikach. Głównym celem organizacji corocznego konkursu jest podniesienie estetyki zagród wiejskich i wsi, pobudzenie aktywności społecznej, działania na rzecz ochrony środowiska, oraz rozwój infrastruktury wsi.

 

                                            Serdecznie zapraszamy
                                           do udziału w konkursie.

 

DOCRegulamin Konkusu Piękna Wieś.doc (24,50KB)

DOCKarta zgłoszeniowa- 2011.doc (22,00KB)