Logo Byczyny

Pierwsze spotkanie 20.06.2011 * Zasady komunikacji i współpracy*

        logotyp_MGMW_samorzad_RGB.jpegS_kolor.jpeg

      W dniu 20 czerwca 2011 r. w Byczynie w Sali Urzędu Miejskiego o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie organizacji pozarządowej i Burmistrza Byczyny z mieszkańcami miasta. Miało ono charakter informacyjny  i rozpoczynało działania Konkursu Super Samorząd w naszej gminie.  Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”. Partnerem ze strony samorządu jest Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Byczyny witając przybyłych gości i dziękując stowarzyszeniu za podjętą inicjatywę oraz zapowiedź dalszego działania.

Prezes BSO Marek Mendel wyjaśnił przybyłym gościom cel spotkania oraz główne założenia konkursu Super Samorząd 2011 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. Poinformował również zebranych o działaniach wspierających ze strony organizatorów konkursu tj. Fundacji Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Następnie omówił zadania, które należy zrealizować w konkursie, a także poszczególne ich etapy.

Zadanie I - „Jak rozmawiać i współpracować” – Spotkanie uczestnika konkursu Super Samorząd i przedstawicieli samorządu/Urzędu Gminy z mieszkańcami oraz opublikowanie      i rozpowszechnianie standardu „Zasad komunikacji i współpracy”

• Zadanie II - „Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa” - Opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań

dotyczących przestrzeni publicznej.

• Zadanie III - „Otwarta gmina” – posiedzenie komisji branżowej/rady gminy z udziałem mieszkańców.

• Zadanie IV - „Co się będzie działo w naszej gminie?”.

Burmistrz wymienił formy komunikacji występujące w gminie oraz niedawno wprowadzany obecnie system informacji przez SMS. Poprosił o wskazówki do dalszej pracy, aby komunikacja stała się skuteczna pomiędzy mieszkańcami gminy.

Zebrani zaproponowali następujące rekomendacje usprawniające przepływ informacji:

- umieszczenie w korytarzu Urzędu Miejskiego monitora LCD, na którym wyświetlano by aktualności i obwieszczenia;

- odnowienie tablic informacyjnych w wioskach oraz mieście Byczyna (wprowadzenie jednakowego wyglądu tablic);

- wskazano także potrzebę ustawienia map miejscowości oraz „witaczy”, ponieważ to poprawia ich wizerunek;

-  zorganizowanie w urzędzie punktu informacyjnego (brakuje przewodników turystycznych po mieście);

- zaproponowano powrót do drukowania gazetki gminnej, która była dużym źródłem informacji dla mieszkańców.

Następnie Karolina Kryściak, nauczycielka Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie opowiedziała o przebiegu dwóch lekcji przeprowadzonych w pierwszej klasie technikum na temat kanałów przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami. Podała narzędzia informacji, które młodzież uważa za skuteczne: ogłoszenia w lokalnej gazecie, telewizji i radiu, bilbordy, ogłoszenia lub wystawy w sklepach, widoczne kolorowe plakaty,  portale internetowe, strona internetowa urzędu, listy do mieszkańców, zebrania burmistrza z młodymi ludźmi. Jednak za najciekawszą formę komunikacji uczniowie wskazali happening. Ocenić musieli spotkania władz z mieszkańcami wskazując ich wady i zalety. 

Burmistrz zapowiedział uzupełnienie zarządzenia po opracowaniu rekomendacji. Wzory zarządzenia zostały wcześniej rozdanie przybyłym gościom, tak aby mogli zapoznać się  z dokumentem i wskazać wzorce postępowania w komunikacji.

Prezes BSO Marek Mendel zakończył spotkanie. Wraz z Burmistrzem Byczyny Ryszardem Grünerem podziękowali mieszkańcom i zaproszonym gościom za przybycie.  

 

 

004.jpeg006.jpeg007.jpeg009.jpeg010.jpeg

013.jpeg022.jpeg027.jpeg042.jpeg046.jpeg