Logo Byczyny

Położenie

Byczyna europa polska.gif         

 Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na północno-zachodnim krańcu Wyżyny Śląskiej. W jej skład wchodzi miasto Byczyna i 23 wsie sołeckie. Całkowita powierzchnia gminy to 183 km2, co stanowi 2,14% obszaru województwa opolskiego. Zamieszkuje ją 10 050 osób, w tym w Byczynie 3 800. Przez teren od północnego-zachodu (od Janówka) poprzez Byczynę aż na południowy-wschód (do Pogorzałki), przebiega pasmo falistych wzgórz. Na północ i południe od nich rozciąga się obszar bardziej płaski, nizinny. Prosna - to największy ciek wodny w gminie, do niej w okolicach Kostowa wpada malutka Pratwa.
          Siedzibą władz gminnych jest Byczyna. Urząd Miejski znajduje się w samym centrum, w pięknie odrestaurowanym ratuszu.

kliknij miniaturkę, aby powiększyć mapkę


plan i mapka Byczyna.jpeg

mapa gminy Byczyna i plan miasta Byczyna

Byczyna
          Byczyna jest powszechnie określana jako jedno z najciekawszych miast Opolszczyzny. I nie ma w tym ani krzty przesady. Posiada urok dawnego, niewiele zmienionego przez wieki miasteczka. Na jego niedużej, eliptycznej przestrzeni, otoczonej zachowanymi (prawie w całości) murami obronnymi z fragmentami fosy, spotyka się małe zaułki i wąskie uliczki z niskimi domami, nad którymi górują, widoczne już z daleka wieże: ratusza, kościoła katolickiego i ewangelickiego oraz trzy wieże obronne. Ślady historii tej ziemi można odnaleźć nie tylko w Byczynie. Prawie w każdej wsi znajduje się wiele ciekawych obiektów architektonicznych i przyrodniczych.

SOŁECTWA

 

Biskupice

Biskupice
Sołtys - Stanisław Grycan
Największa pod względem liczby mieszkańców wieś sołecka w gminie. Leży na wzniesieniu o wys. 186 m n.p.m., przy drodze z Byczyny do Kluczborka.
Wieś jest zwodociągowana, posiada dobre połączenia autobusowe z Byczyną, Kluczborkiem i Wołczynem. Funkcjonuje w niej szkoła podstawowa, do której uczęszczają również dzieci z Kochłowic i Sarnowa. Rolnicy indywidualni gospodarują na łącznej powierzchni 172 ha. Średnia wielkość gospodarstwa to 7,5 ha. Pozostałe grunty rolne należą do Gospodarstwa Rolnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ciekawostką może być znajdujący się we wsi klasycystyczny pałac dworski z 1800 r.

 

Borek

Borek
Sołtys -  Józef Gacek
Wieś leży w pobliżu rzeki i lasu na północny-wschód od Byczyny, od której jest oddalona o 5 km. Posiada charakter rozproszonej zabudowy usytuowanej na wysokości 178 m n.p.m. Ma połączenie autobusowe z Byczyną. 16 prywatnych gospodarstw rolnych zajmuje łącznie powierzchnię 121 ha. Pobliski las i rzeka stwarzają dogodne warunki do wędkowania i polowania.

Chudoba
Sołtys - Zbigniew Susło
Ten dawny folwark należący kiedyś do majątku w Dobiercicach, obecnie liczy 21 domostw, w których mieszkają 132 osoby.

 

Ciecierzyn

Ciecierzyn
Sołtys -  Paweł Grygier
Wieś oddalona o 5 km od Byczyny. Jej główna (dolna) część leży na wysokości 174 m n.p.m.
Wieś jest zwodociągowana i posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. 36 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 11,5 ha zajmuje łącznie 416 ha.

 

Dobiercice

Dobiercice
Sołtys - Beata Dziekońska
Położone są na południu gminy w odległości 8 km od Byczyny. Miejscowość leży na wys. 202 m n.p.m. Indywidualne gospodarstwa rolne, których jest 19 zajmują powierzchnię 145 ha. Średnio na jedno gospodarstwo przypada 7,63 ha. Wieś jest zwodociągowana. W pobliży niej znajduje się ujęcie wody pitnej, którą dostarcza się również do sąsiednich miejscowości. Funkcjonuje w niej szkoła podstawowa..

 

Gołkowice

Gołkowice
Sołtys - Witold Górka
To wieś, w której zachował się najstarszy pałac na terenie gminy. Leży w odległości 3,5 km od Byczyny i jest usytuowana na wys. 176 m n.p.m. Częścią wsi jest osiedle znane jako Piaski. W 18 indywidualnych gospodarstwach uprawia się łącznie 157 ha ziemi, średnio 8,7 ha. Wieś jest zwodociągowana i ma połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem, a osiedle Piaski dodatkowo z Wieruszowem. Ciekawostką jest zabytkowy kościół drewniany oraz zespół pałacowo-parkowy.

 

Gosław

Gosław
Sołtys - Marek Wojtoń
Leży na wys. 207 m n.p.m., w odległości 8 km na południe od Byczyny, pomiędzy Nasalami, a Paruszowicami. Wieś liczy zaledwie 12 numerów i 8 gospodarstw rolnych o ogólnym areale 65 ha, średnio - 8,2 ha.. Jest zwodociągowana i posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Warto zwrócić uwagę na pałac dworski rodziny von Garnier zbudowany w 1925 r.

 

Jakubowice

Jakubowice
Sołtys -  Patrycja Pencakowska
Na południowo-zachodnich krańcach gminy, na wysokości 178 m n.p.m. leży niewielkie sołectwo Jakubowice. Jest to typowa wieś ulicówka. Jest tu 25 gospodarstw rolnych o średniej wielkości 8,8 ha. We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Jaśkowice

Jaśkowice
Sołtys -  Damian Gocejna
Północny kraniec Byczyny jest jednocześnie początkiem Jaśkowic. Obecnie we wsi jest 65 numerów, a 29 gospodarstw rolnych zajmuje powierzchnię 256 ha - średnio 8,8 ha. Posiada dobre połączenia autobusowe, a zważywszy bliskość Byczyny z przystankiem PKP, również kolejowe.

Janówka
Sołtys - Remigiusz Dudek
Ta spokojna, swojska wieś leży w pięknym otoczeniu lasów na północny-zachód od Byczyny. Obecnie jest w niej 81 numerów i 48 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 438 ha (średnio - 9,12 ha). Miejscowość jest zwodociągowana i posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Najbliższa stacja PKP znajduje się w oddalonym od 4,5 km Kostowie.

 

Kochłowice

Kochłowice
Sołtys - Krystyna Sieja
Wieś leży na zachód od Biskupic, w bezpośredniej ich bliskości, na wysokości 186 m n.p.m. Charakter jej zabudowy to tzw. ulicówka. W Kochłowicach jest 28 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej wielkości 8 ha. W związku ze stałym spadkiem wód gruntowych oraz w celu poprawy stosunków wodnych w pobliżu wsi, na Pratwie, powstał zbiornik retencyjny o powierzchni 42 ha. Sołectwo jest zwodociągowane i posiada połączenia autobusowe z Byczyną, Kluczborkiem i Wołczynem. Warto zwrócić uwagę na znajdujący się we wsi stylizowany pałac dworski Karola Jordana.

 

Kostów

Kostów
Sołtys - Paweł Trzęsicki
Jest najdalej wysuniętą na północ wsią w gminie. Leży na wysokości 170 m n.p.m.
Na miejscu jest poczta, ośrodek zdrowia i parafia rzymsko-katolicka. Działa też założona w 1952 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś jest zwodociągowana, a w pobliżu niej znajduje się ujęcie wody pitnej, która jest dostarczana również do Janówki, Ciecierzyna i Miechowej. Średnia wielkość indywidualnych gospodarstw rolnych w sołectwie to 8,6 ha.
W Kostowie znajduje się późnobarokowy pałac dworski z końca XVIII w.

Miechowa
Sołtys - Zenon Olszak
Usytuowana jest na krańcach Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich na wysokości od 176 do 186 m n.p.m. Ta typowa ulicówka oddalona jest o 8 km od Byczyny. We wsi działa od 1948 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Istniejące w niej 23 indywidualne gospodarstwa rolne zajmują łącznie powierzchnię 166 ha, średnio na jedno przypada 7,3 ha. Sołectwo jest zwodociągowane i posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Ciekawostką jest drewniany kościółek pw. św. Jacka.

Nasale
Sołtys - Izabela Woźniak
Sołectwo liczy 120 numerów, jest w nim 61 indywidualnych gospodarstw rolnych, które użytkują łącznie 408 ha ziemi - średnia wielkość to 6,7 ha. Na miejscu jest ośrodek zdrowia i poczta. Od 1948 r. działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W pobliżu wsi rozciągają się spore kompleksy leśne. W Nasalach znajduje się wodociąg i przystanek autobusowy PKS umożliwiający dotarcie do Byczyny i Kluczborka.

 

Paruszowice

Paruszowice
Sołtys - Michał Czuba
Leżą na południe od Byczyny, na wysokości 197 m n.p.m. We wsi są 52 numery, a 11 gospodarstw rolnych posiada łącznie 120 ha ziemi - średnio 10,9 ha. Miejscowość jest zwodociągowana, działa w niej założona w 1951 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Paruszowice posiadają połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem

Pogorzałka
Sołtys - Andrzej Marzec
Niedaleko Nasal, na obrzeżu dużego kompleksu leśnego, na wysokości 229 m n.p.m. (najwyżej w gminie) rozciąga się mała wieś sołecka Pogorzałka. Jest w niej tylko 10 numerów i 9 gospodarstw rolnych zajmujących łącznie 88 ha ziemi, średnio 9,8 ha. Dużym walorem tej miejscowości są pobliskie lasy doskonałe na polowania.

 

Polanowice

Polanowice
Sołtys - Piotr Nita
Ta typowa ulicówka jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Byczyny. Jej panoramę widać z byczyńskiego wiaduktu kolejowego. Rangę wsi podnosi założony po wojnie wielokierunkowy Zespół Szkół Rolniczych wraz z internatem. W Polanowicach jest 79 numerów, a 49 gospodarstw rolnych posiada łącznie 461 ha ziemi - średnio 9,4 ha. Wieś jest zwodociągowana. Obok niej znajduje się ujęcie wody pitnej. Miejscowość posiada połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem.

 

Proślice (nowy).jpeg

Proślice
Sołtys - Adam Suda
Leżą w zachodniej części gminy, na wysokości 176 m n.p.m.. W Proślicach znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1948 r. Sołectwo liczy 61 numerów oraz 33 gospodarstwa rolne posiadające łącznie 296 ha ziemi - średnio 8,96 ha. Istnieje połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Ciekawostką jest drewniany kościółek i późnobarokowy pałac dworski.

Pszczonki
Sołtys - Małgorzata Wojtal
Leżą na zboczu wzgórza, pod lasem, na południowo-wschodnich krańcach gminy.
Sołectwo liczy 29 numerów, w 9 indywidualnych gospodarstwach rolnych uprawia się 58 ha ziemi tj. średnio w jednym 6,5 ha. Wieś jest zwodociągowana i posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Ciekawostką godną uwagi jest, zbudowany w 1925 r. przez rodzinę Lipińskich, pałac dworski.

 

Roszkowice

Roszkowice
Sołtys- Barbara Maślanka
Sołectwo liczy 111 numerów i 43 indywidualne gospodarstwa rolne, zajmujące łącznie 398 ha ziemi (średnia wielkość gospodarstwa to 9,25 ha). Od 1952 roku działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś posiada autobusowe połączenie komunikacyjne z Byczyną i Kluczborkiem. W Roszkowicah warto zwrócić uwagę na znajdujący się tam neoklasycystyczny pałac dworski oraz neoromański kościół katolicki.

 

Sarnów

Sarnów
Sołtys - Wojciech Czumałowski
Jest najdalej wysuniętym na południe sołectwem, położonym na wysokości 183 m n.p.m. Przez środek wsi przepływa Pratwa. W 20 indywidualnych gospodarstwach rolnych uprawia się łącznie 178 ha ziemi ( średnio w jednym - 8,9 ha). Sarnów posiada dobre połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem.

 

Sierosławice

Sierosławice
Sołtys - Tomasz Matuszczyk
Ta mała wieś sołecka, oddalona o jeden kilometr od drogi biegnącej z Byczyny do Wojsławic leży na wysokości 186 m n.p.m. Liczy 20 numerów i 9 indywidualnych gospodarstw rolnych, w których uprawia się łącznie 108 ha ziemi, co daje średnio 12 ha. Ciekawostką są bażanty dość licznie występujące na okolicznych polach i w lasach otaczających wieś.

 

Wojsławice

Wojsławice
Sołtys - Krzysztof Rożniatowski
Wojsławice leżą w odległości 6 km na wschód od Byczyny, na wysokości 195 m n.p.m. Jest w nich 21 numerów, a 8 indywidualnych gospodarstw rolnych zajmuje łącznie 77 ha pól tj. średnio 9,6 ha. Miejscowość posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem.