Logo Byczyny

AKTUALNOŚCI

 Ogłoszenie wyników konkursu grantowego

   

 

          Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna wniosków złożonych przez spółdzielnie socjalne w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie".

Spółdzielnie socjalne, które otrzymały dofinansowanie do 31 października otrzymają pisemną informację dot. ewentualnych - wynikających z kart oceny - propozycji zmian w budżecie.

Wszystkim spółdzielniom dziękujemy za zainteresowanie udziałem w konkursie oraz zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu zaplanowanej na 2012 rok.

PDFLista rankingowa wniosków (593,04KB)


Ogłoszenie konkursu grantowego

 "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie " jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 


W dniach 11.09.-12.09.2009 w Opolu odbyły się pierwsze

OPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie był członkiem tych Targów, mógł zaprezentować swoje działania, rezultaty i cele.


W ramach OWSS zostały również zaprezentowane spółdzielnie socjalne z terenu woj. opolskiego.

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO z Kędzierzyna –Koźla

Spółdzielnia Socjalna Usługowo –Handlowo -Produkcyjna w Byczynie

 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna NISSA z Nysy

oraz Strzelecka Spółdzielnia Socjalna SYDORAJ

 

 

 
Dnia pierwszego odbyła się:

 

 

Konferencja „Szanse i możliwości III sektora”

Dnia drugiego:

Prezentacja Organizacji Pozarządowych woj. Opolskiego na stanowiskach wystawienniczych

 

W wyniku tego rocznego postępowania konkursowego Urząd Miejski w Byczynie w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej pod nazwą Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej-partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości otrzymał w maju tego roku dofinansowanie w wysokości 75.000,00 złotych na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na terenie województwa opolskiego, oraz na obszarze województwa podlaskiego teren powiatu łomżyńskiego do końca grudnia tego roku.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z:

1. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu

2. Stowarzyszeniem na Rzecz Popierania Przedsiębiorczości Społecznej ze Strzelec Opolskich

3. Starostwem Powiatowym w Łomży

W ramach projektu realizowane będą takie zadania jak:

1)     świadczenie usług doradczych wobec spółdzielni oraz grup osób, zainteresowanych utworzeniem nowych spółdzielni socjalnych, doradztwo prawno-ekonomiczne oraz obsługa księgowa,

2)     utworzenie struktur organizacyjnych Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej oraz zapewnienia jego funkcjonowania,

3)     wsparcie finansowe działalności spółdzielni socjalnych poprzez:

  • granty dla nowo utworzonych spółdzielni oraz dla spółdzielni, które zrestrukturyzują swój dotychczasowy profil działalności społeczno-gospodarczej;

  • granty na lustrację, oraz doradztwo prawno-ekonomiczne w tym zakresie, przeprowadzony zostanie cykl szkoleniowy, którego zadaniem będzie przygotowanie spółdzielni do sprawnego przeprowadzenia lustracji,

  • pożyczki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków spółdzielni socjalnych;

  • pożyczki na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego zamówienia publicznego lub wykonania zadania publicznego powierzonego do realizacji;

  • pożyczki na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.