Logo Byczyny

RESTRUKTURYZACJA PROFILU DZIAŁALNOŚCI

     Jednym z działań Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach w roku bieżącym, jest pomoc obejmująca usługi doradcze w zakresie prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności i metod ich realizacji, restrukturyzacji profilu działalności, poradnictwa prawnego oraz obsługi księgowej.

     Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przez spółdzielnie socjalne ma na celu poprawę ich sytacji społeczno-gospodarczej, m.in. poprzez osiąganie przychodów umożliwiających sprawne funkcjonowanie spółdzielni oraz zapewnienie warunków prowadzących do rozwoju działalności spółdzielni na lokalnym rynku pracy.

     Poniżej przedstawiamy ogólny plan procesu restrukturyzacji profilu działalności społeczno-gospodarczej spółdzielni socjalnej.

     W celu pozyskania środków na przeprowadzenie procesu restrukturyzacji należy złożyć wniosek w trybie konkursowym do Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach.

     W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem OWSS. 

     PPTPlan restrukturyzacji.ppt (84,50KB)