Logo Byczyny

CYKL EDUKACYJNO-INFORMACYJNY EFS 2007-2013

     W ramach cyklu edukacyjno-informacyjnego EFS 2007-2013 Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach przeprowadził w dniach 28-29 sierpnia 2008 roku szkolenie pt.: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do EFS 2007-2013".

     Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i umiejetności praktycznych dotyczących tworzenia i realizowania projektów finansowanych z EFS, poprzez przekazanie informacji z zakresu:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

2. Możliwości współpracy banków żywności z podmiotami gospodarki społecznej;

3. Wypełniania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w części merytoryczno-formalnej i księgowo-finansowej;

4. Roli partnerów w realizacji projektów unijnych.

     Uczestnikom szkolenia przedstawiono również doświadczenie Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie  z zakresu pozyskiwania środków i zarządzania projektami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a także informacje dotyczące dalszych perspektyw pozyskiwania środków unijnych w latach 2007-2013.

     Wśród uczestników szkolenia znalezli się:

  • przedstawiciele spółdzielni socjalnych działajacych na terenie województwa opolskiego (Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej "SYDORAJ" ze Strzelec Opolskich, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "OGNIWO" z Kedzierzyna-Koźla, Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej w Byczynie);
  • przedstawiciel grupy inicjatywnej z tworzącej sie Spółdzielni Socjalnej "Rozwój" w Niemodlinie;
  • pracownicy ośrodków pomocy społecznej z województwa opolskiego (Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie);
  • pracownicy i uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach.  

     Po przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej, szkolenie w ogólnej ocenie otrzymało 3,8 w 4 stopniowej skali, a zawartość programu i zastosowanie treści oraz materiałów szkoleniowych w wykonywanej pracy zostały ocenione odpowiednio na 3,5 i 3,4.