Logo Byczyny

SZKOLENIA

     Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Polanowicach działający na terenie województwa opolskiego mając na uwadze promowanie idei spółdzielczości socjalnej oraz wspieranie podmiotów gospodarki społecznej i grup inicjatywnych podejmujących kroki w celu utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółdzielni socjalnej oferuje wsparcie w postaci szkoleń dla grup założycielskich z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej z uwzględnieniem księgowości w spółdzielni socjalnej.

     Szkolenie w w/w zakresie ma na celu przybliżenie grupą założycielskim istoty działania spółdzielni socjalnej oraz zasad księgowości, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie spółdzielczości socjalnej, ekonomii społecznej i zarządzania gospodarką spoleczną.

     Szkolenie odbywać się będzie w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

     Program szkolenia obejmuje 16 godzin zajęć (2 dni szkoleniowe) w zakresie:

1. Spółdzielczości w Polsce i na świecie.

2. Podstaw prawnych.

3. Procedur tworzenia spółdzielni socjalnej oraz źródeł jej finansowania.

4. Dokumentacji niezbędnej do założenia i funkcjonowania spółdzielni.

5. Księgowości w spółdzielni socjalnej.

6. Organizacji spółdzielczych funkcjonujacych w Polsce.

     Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszeniowa na szkolenie.

DOCkarta zgłoszeniowa.doc (26,50KB)