Logo Byczyny

Zapraszamy spółdzielnie socjalne do nadsyłania propozycji własnego katalogu branżowego

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna
Biuro Projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna, tel. (77) 414 46 27, e-mail:

 

Spółdzielnie Socjalne z województwa:

Opolskiego, Zachodniopomorskiego,

Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego
 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektuOśrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynieprzewiduje się utworzenie katalogu branżowego usług świadczonych przez spółdzielnie socjalne (usług gospodarczych jak i działań podejmowanych w ramach działalności pożytku publicznego). Katalog ten będzie ofertą dla biznesu, organizacji, instytucji a także przyczyni się do promocji spółdzielni socjalnych.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane spółdzielnie socjalne o nadsyłanie informacji dotyczących branży oraz oferowanych usług lub produktów swojej spółdzielni socjalnej. Ponadto do nadsyłanych informacji prosimy o przedstawienie dokładnego adresu oraz danych kontaktowych. Przedstawiona przez Państwa oferta może również zawierać zdjęcia które zostaną umieszczone w katalogu. Oferta powinna być przedstawiona na nośniku CD zgodnie z Załącznikiem nr 1.Ofertę prosimy jednocześnie również nadesłać w formie papierowej z podpisaną przez osoby reprezentujące podmiot klauzulą widniejącą pod formularzem. Prosimy o nadsyłanie formularzy informacji do dnia 29.02.2012r. na adres : Biuro Projektu, Polanowice 33,46-220 Byczyna.
 

Z poważaniem,

Emilia Czapor

referent

ProjektOśrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie

jest współfinansowany ze środków Programu

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


DOCZałącznik nr.1.formularz informacyjny.doc (80,50KB)