Logo Byczyny

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie socjalne w ramach projektu pn. Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju

Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie

w partnerstwie z Gminą Byczyna 

Biuro Projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna,

tel. (77) 414 46 27, e-mail:

 

 

Szanowni Państwo,

       Ze względu na dużą ilość wniosków złożonych przez spółdzielnie socjalne w ramach drugiej edycji konkursu pn. „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie” zmuszeni byliśmy wydłużyć procedurę oceny merytorycznej wniosków.

      W związku z powyższym planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to 18 kwietnia 2012 r. do godziny 15:00.

          Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

                                       Z poważaniem

                                            Kierownik projektu

                                     Ewelina Suda

 

 
Projekt „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie”

jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich